ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ORP VRCHLABÍ

Město Vrchlabí zpracovalo pro celé své správní území „Územně analytické podklady (ÚAP)“ k datu 31.12.2008. Cílem projektu bylo vytvořit podklady, které slouží k trvalému zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů...“

V tomto dokumentu je zmíněno i mnoho kladů našeho města, což je skvělé. Co se však týče oblasti volnočasových aktivit, dozvídáme se tam toto: (Zdroj a plné znění uvedeno na konci článku)

  • Hostinné se v mnohém dostává do pozice průměrného města, jehož status se snižuje s úpadkem vlivu Krkonošských papíren. Objevují se brownfieldy, obyvatelstvo za prací převážně vyjíždí a zatím nebyly plně využity další možnosti, jimiž disponuje – dobrá podhorská poloha v kvalitním prostředí s možnostmi rozvoje určitých druhů rekreačních a volnočasových aktivit v kombinaci se silným kulturně-historickým potenciálem.
  • Spíše návštěvnické město pro výlety, destinace poznávacích vlastivědných výletů spíše než pobytové místo. Málo atraktivních rekreačních služeb. Není zřetelný rozdíl mezi sezónami. V zimě více spíše jen průjezd do Krkonoš, v létě návštěva muzea, galerie (vč. školních výletů). Obyvatelům chybí možnost koupání (koupaliště, aquacentrum). K ubytování slouží penzion (s navazujícím sportovním vybavením) a hotel (cca 75 lůžek). Objekty individuální rekreace jsou roztroušeny především v okolí města, využívány jsou také domky v zahradních osadách.
  • K problémovým obcím z hlediska Soudržnosti společenství obyvatel patří zejména všechna města správního obvodu. Nejnižší bodové zisky má Hostinné (37 bodů).
  • nerovnoměrný území rozvoj obytné funkce, pomalé tempo výstavby v POÚ Hostinné. (pouze 1,9 bytu na 100 obyvatel ročně v období 2007-2010 oproti 3,6 dokončených bytů v POÚ Vrchlabí

 

Martina Kosinová

Plné verze na:
http://www.muvrchlabi.cz/cz/mestsky-urad/up/uap/Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>