Nechceme zadlužit město, budeme využívat dotace!

Města a vesnice v celé české republice čerpají z dotací a otevírají nové multifunkční sportovní areály. Vidí v nich nejen přínos jako prevenci patologických jevů u mladistvých jako jsou drogy, alkohol,… ale uvědomují si s nimi spojený rozvoj turistického ruchu, se kterým souvisí tvorba nových pracovních míst, zviditelnění jména města a sdružování jeho obyvatel. Není vyjímkou, že areál koupaliště je spojen s fotbalovým hřištěm, inline dráhou nebo zimním kluzištěm a dalšími.

1. LOMNICE NAD POPELKOU – 5.700 obyvatel (oprava ve 3 fázích)

Rekonstrukce koupaliště – 1. etapa, bazén

Stavbu v termínu 11/2011 – 12/2012 cena díla činila 14,7mil. Kč (včetně DPH).

Rekonstrukce koupaliště – 2. etapa, objekt WC a technologie
Stavbu v termínu 12/2012 – 07/2013 cena díla činila 5,1mil. Kč (včetně DPH).

Rekonstrukce koupaliště – 3. etapa, technologie čištění
Zařízení v termínu 06-07/2013, cena díla činila 2,8mil. Kč (včetně DPH).

20.11.2013 Rekonstrukce koupaliště – 1. etapa, bazén dokumenty Ing. Zdeněk Rajm 112
20.11.2013 Rekonstrukce koupaliště – 2. etapa, objekt WC a technologie dokumenty Ing. Zdeněk Rajm 96
15.1.2014 Rekonstrukce koupaliště – 3. etapa, technologie čištění dokumenty Ing. Zdeněk Rajm 96

 

celodenní snížené, po 16hod.
Dospělí 50,-Kč 30,-Kč
Děti 10,-Kč 10,-Kč

odkaz na fotodokumentaci a podrobnější informace:
http://www.lomnicenadpopelkou.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=8675&query=koupali%C5%A1t%C4%9B&submit.x=0&submit.y=0

2. Colmex

„Předně musím říci, že jsme všichni velice mile překvapeni, že je o náš senior park tak obrovský zájem právě ze strany seniorů.  Měli jsme trochu obavy, zda jsou čeští senioři připraveni cvičit na venkovních strojích – zda se nebudou stydět cvičit před ostatními lidmi, ale realita provozu za první měsíc svědčí o naprostém opaku. I přes opravdu parné počasí jsou cvičební stroje neustále obsazené především občany důchodového věku. Největší zájem o cvičení je samozřejmě ráno a navečer právě vzhledem k počasí, ale díky tomu, že nedaleko parku bydlím, je milé sledovat, jak si v něm senioři pejskaři i nepejskaři dávají ráno dostaveníčka, aby si společně zacvičili…“

http://www.colmex.cz/

3. BLOVICE -4.000 obyvatel

Díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad mohla být zahájena realizace nového koupaliště. To se skládá ze dvou jezírek s kořenovými čističkami. Součástí je i vrt, který bude jezírka zásobovat vodou. V koupališti je voda upravována biologicky s využitím samočištění přírodních vod.

http://plzen.idnes.cz/prirodni-koupaliste-biotop-blovice-rop-jihozapad-fv4-/plzen-zpravy.aspx?c=A140708_130101_plzen-zpravy_lpo

4. KRALOVICE – 3.550 obyvatel

Po loňském otevření in-line dráhy tak bude veřejnosti zpřístupněn celý sportovní a rekreační areál, jehož výstavba byla spolufinancována dotací z ROP Jihozápad v rámci 17. výzvy, prioritní osy – Rozvoj cestovního ruchu. Celkové náklady přesáhly 23 mil. Kč.

http://www.kralovice.cz/otevreni-koupaliste/d-149023

5. MOSTEK – 1.300 obyvatel

Multifunkční areál Mostek byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP NUTS II Severovýchod, číslo prioritní osy 13. 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí, podoblast podpory Rozvoj venkova.

 Za projektem tohoto areálu stojí Ing. Antonín Puncman a David Kefurt. Poskytnutá dotace činila 92,50% z celkových výdajů projektu, nejvýše však 4 456 688,21Kč. Vlastní zdroje příjemce činí 7,50 % což činí 361 356,19 Kč.

http://mostek.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2009110002

Martina KosinováNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>