Drogy? Budeme spolupracovat s Riapsem!

Výroční zprávy RIAPS Trutnov uvádí, že

  • v roce 2012 došlo v Hostinném k celkem 29 kontaktům, co se týče injekčních stříkaček bylo IN (přijato) 320 a OUT (vydáno) 320 kusů
  • v roce 2013 došlo v Hostinném už k 116 kontaktům, co se týče injekčních stříkaček tak se tento počet zvýšil na IN (přijato) 2.967 a OUT (vydáno) 2.991 kusů.
  • v roce 2014 (do 30.6) došlo v Hostinném ke 40 kontaktům, co se týče injekčních stříkaček se tento počet již nyní téměř rovná roku 2013 IN (přijato) 2.023 a OUT (vydáno) 2.069 kusů.

Vedoucí terénních služeb RIAPS Trutnov Mgr. Čalovka dodává, že tento nárůst je do jisté míry zapříčiněn tím, že se podařilo navázat a udržet kontakt s hlavními zdroji a skrze ně s dalšími uživateli drog. Což je dle nás v pořádku, protože se touto výměnou minimalizují nálezy volně ležících injekčních stříkaček.
Vedoucí kontaktního centra RIAPS Trutnov Mgr. Ondřej Čalovka uvedl v deníku Právo: „Drogová situace se v Hostinném dramaticky neliší od stejně velkých měst v regionu, jako je Žacléř nebo Úpice“. Dále Mgr. Ondřej Čalovka dodává, že problémových uživatelů drog přibývá napříč celou republikou a evidovaný počet 24 narkomanů v Hostinném je zapříčiněn neochotou klientů sdělit místo svého pobytu. „S vysokou pravděpodobností je jich reálně mnohem více“.


S podporou občanů si však nemyslíme, že bychom se s tím měli spokojit a tolerovat ohrožení a rizika, se kterými přicházíme do styku. Drogy ve městě Hostinné byly vždycky, ovšem jejich distribuce přerostla pomyslnou mez. Jsme si vědomi, že zlikvidovat drogy úplně nelze nikdy a nikde. Avšak pro zajištění bezpečnějšího města pro ostatní obyvatele jsou nutné specifické kroky. Dostupnost služeb, informovanost klientů i ostatních občanů a v neposlední řadě důvěra v pracovníky terénních a kontaktních služeb. Jsme si však vědomi časové náročnosti k dosažení tohoto cíle. Není přípustné, aby se likvidace nalezených volně ležících injekčních stříkaček stala samozřejmostí.

Musíme činnost RIAPSu nadále a lépe podporovat.
Nepochybujeme o tom, že drogy jsou společenským zlem, kterému je potřeba čelit všemi dostupnými prostředky. Čím dostupnější drogy, tím více sociálně patologických jevů. Prevence zachrání spoustu lidských životů a rodinných hodnot. Je třeba především předcházet sociálním problémům občanů, které na sebe váže mj. užívání tvrdých drog. Vzniklé následky, jako je ztráta bydlení, zaměstnání, rozpad rodiny, dluhy, exekuce, léčení, výdej injekčních stříkaček nebo kapslí stojí společnost více než samotná prevence.

Při našem několikatýdenním pátrání jsme identifikovali místa, kde se úklid injekčních stříkaček stal pro naše spoluobčany standardem. Dokážu si představit, že jsme se dostali i k pracovníkům městské správy, kteří nám nejprve nálezy injekčních stříkaček ústně potvrdili s tím, že na to nemají dostatečné pomůcky, po úklidu je  nahlásí, ale pak tyto nálezy nikdo dál neřeší. Dovedu si představit, že čím víc se o našem pátrání dozvídalo město, tím méně s námi tito zaměstnanci komunikovali, až údajně došlo k úplnému zákazu s námi mluvit. Proto výroční zpráva hovoří pouze o nalezených injekčních stříkačkách RIAPSem, ne ostatními nálezci.

Martina KosinováNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>