Co (ne)slibujeme v našem programu?

Předvolební čas a předvolební boj je často ve znamení slibů, a to mnohdy i nereálných. Jsme přesvědčeni, že naše sliby reálné jsou. Dovolte, abychom Vám tedy napsali něco o našem programu a jeho vzniku a vysvětlili náš pohled. Jistě jste si všimli, že za hlavní bod našeho programu považujeme multifunkční areál a věci s ním spojené. Ano, je to tak. Je to tak, protože jsme se tímto tématem opravdu zabývali, sehnali si mnoho informací včetně zápisů z Rady města a Zastupitelstva města, komunikovali s mnoha obcemi, které podobný areál mají, ať už ve větším či menším měřítku… Ale především si opravdu myslíme, že tento areál má v sobě velký potenciál na využití a bude přínosem nejen pro občany našeho města.

V návrhu referenda jsme nastínili možnosti využití tohoto areálu. Je to koupaliště, očekává se tedy bazén, prostor na koupání. Ten však nemusí být megalomanský, jak si mnozí myslí, domníváme se, že postačí i menší vodní plocha, ale samozřejmě s nutným zázemím k tomu. Tedy toalety, sprchy, šatny. V tomto areálu považujeme za nutné mít občerstvení. Občerstvení, nikoliv restauraci. Restaurace je totiž hned vedle, a to Techtex. Proč nenavázat spolupráci s tímto soukromým subjektem? Věříme, že by to bylo prospěšné pro obě strany. V tomto areálu by mělo být zázemí pro celé rodiny, a to i v počasí nepříznivém pro koupání. Jako nejlepší možnost vidíme spojení dětského a dospělého hřiště, tzv. venkovní posilovny, workoutového hřiště (o tom si můžete přečíst zde http://hostinnezije.cz/ukazka-workoutu.html) a skateparku. Tím by měl sloužit opravdu i malým dětem, dětem starším, dospělým a starším lidem. Areál by měl sloužit i jako letní kino, možnost pro letní festivaly a koncerty. Výbornou možností, jak z areálu mít i nějaký finanční zisk, jsou kromě občerstvení i  chatky pro pořádání táborů, ať už klasických i příměstských. Přijde Vám to nemožné? Není. Samozřejmě je potřeba dobrý projekt, spolupráce s místními podnikateli i dalšími subjekty a především monitoring dotačních možností. Jak jste již v našem článku mohli zaznamenat, nehrajeme si na odborníky přes dotace, ale máme mnoho kontaktů a zkušeností z jiných obcí a víme, že dotace získávat opravdu lze. I když to znamená samozřejmě velkou práci. Proto chceme pro město vlastního pracovníka, který by se dotacemi zabýval. Jak nám ukázal mimo jiné starosta Semil, pan Farský, tento zaměstnanec se městu vyplatí. Je možné jej zaměstnat pouze na částečný úvazek či jeho práci spojit s další činností.

Jak jsme psali právě v referendu a stojíme si za tím stále – jsme přesvědčeni, že výstavba či rekonstrukce takovéhoto areálu bude mít funkci i preventivní. Preventivní co se týče patologických jevů jako jsou drogy, násilí, šikana. Ne nadarmo se říká, že kdo si hraje, nezlobí. Většina z nás má děti různého věku a i z naší vlastní zkušenosti víme, že volný čas je třeba trávit nějak smysluplně. Ale mladí lidé nebo chcete – li starší děti, nechtějí být vázáni jen kroužky, řízenými činnostmi. Potřebují jít někam jen tak, prostě z nudy a neplánovaně. Teď chodí nejčastěji do parku, různě podél řeky či občas do místního lomu. Ale co dělat? A právě tato nuda často přivádí mladé lidi k cigaretám, alkoholu, mnohdy i experimentům s dalšími drogami. Nechceme paušalizovat, určitě se to netýká všech dětí. Ale zároveň nemůžeme nikdo z nás říct, že nás, našich rodin, se to netýká a týkat nebude. Stejně tak jsme si dobře vědomi toho, že těchto negativních jevů ve společnosti se zcela nezbavíme nikdy, a je bláhové si myslet, že výstavbou areálu zde budeme všichni šťastní a spokojení. Ale i kdyby toto pomohlo malému procentu dětí se zabavit, mít zábavu a využití volného času dle svého věku a zaměření – tak to má smysl a budeme to podporovat všemi způsoby.

S volným časem a jeho trávením samozřejmě souvisí i další místa ve městě, nejen areál bývalého koupaliště. I proto je v našem programu uvedeno, že budeme podporovat vznik dalších hřišť ve městě, ať už pro nejmenší děti, školní děti, tak i pro mládež, dospělé i seniory. Ve městě je mnoho míst, kde bychom si takováto hřiště uměli představit. Zajímavou a u nás zatím nedostupnou zábavou můžou být i tzv. lesní cyklostezky, chcete-li bike parky či bike stezky (více o nich například zde http://hostinnezije.cz/jak-lze-napriklad-sportovat-v-lese.html)

Podnikání v našem městě není jistě jednoduché, není tu výrazná kupní síla, jsme poměrně malé město. A také vnímáme, že spolupráce města s místními podnikateli není asi úplně bezproblémová. Věříme, že areál přinese nová pracovní místa, ne nějak výrazně moc, ale opět platí, že každý zaměstnaný člověk se stává spokojeným, dělá spokojenou svou rodinu a stává se ziskem pro město. Jsme přesvědčeni, že pracovními místy v areálu to nekončí, neboť areál zvedne návštěvnost lidí z okolních obcí, stejně jako projíždějící turistů a výrazně tak může ovlivnit turistický ruch ve městě. Vždyť dnes jsme přeci jen především průjezdním městem pro většinu turistů. A jak zapojit místní podnikatele? Především s nimi komunikovat. O jejich představách, problémech, být jim zkrátka otevření a dávat jim najevo, že je tu chceme a budeme podporovat. Jednou z možností, jak této spolupráci dát konkrétní podobu, může být zveřejňování zakázek města. Pokud bude každá zakázka v hodnotě nad 50 tis. Kč zveřejněna a zadána poptávka, můžou se zapojit především místní firmy. Hlavně by byla jasná pravidla a požadavky.

A tím se dotýkáme dalšího důležitého tématu, a tím je otevřenost, transparentnost nebo chcete-li česky, průhlednost. Získávání podpisů na vyhlášení referenda pro nás bylo velmi cennou zkušeností. Především proto, že povídat si s lidmi, s Vámi, bylo velmi příjemné a také obohacující. O Vaše názory, Vaše potřeby, zájmy a také problémy či nespokojenost s některými věcmi ve městě. Uvědomili jsme si, že máte co říct, máte mnoho přínosných názorů, podnětů. A také to, že Vás, nás, tu nikdo moc neposlouchá, respektive nám nedá prostor cokoliv říct, vyjádřit se k místním věcem, problémům. To chceme změnit. Opět jsme zjistili, že otevřenost jiných měst je mnohdy až neuvěřitelná, že jsou otevření lidem, nic neskrývají a ono potom ani lidi nenapadne, že by město něco tajilo, skrývalo nebo snad tutlalo. Naše zkušenost se získáním zápisů ze zasedání zastupitelstva jsou dost zneklidňující, mnoho průtahů, výmluv, času, nakonec podivný předávací protokol, že získané informace nesmíme šířit dále… Recept opravdu vidíme v tom, že co není ze zákona tajné, musí být veřejné. Zasedání zastupitelstva je veřejné a stejně tak, jako na něj může kterýkoliv občan našeho města osobně přijít, stejně tak by měli mít ostatní lidé možnost si pustit videozáznam. Nahrávání zasedání zastupitelstva má nejen informativní účel, ale pořizování záznamu brání i spekulacím o tom, co jak kdo řekl či neřekl nebo zda je v zápise vše, co se projednalo. Možnosti vidíme i v pořádání besed s občany, ať už obecných či tematických, například k různým projektům a rekonstrukcím.

A možná si nyní říkáte, proč nemáme v programu třeba školství, silnice nebo třeba kanalizaci. Nemáme. Jednoduše proto, že nechceme hlásat o něčem, o čem máme zatím málo informací, o čem málo víme. A také nechceme slibovat vše, co tu kdekoho napadne. Možností, jak vylepšit naše město, je jistě mnoho, ať už je to kluziště, oprava silnic nebo právě určité změny v místních vzdělávacích institucích. Ale musíme někde začít a chceme mít program, který můžeme splnit. A to věříme, že můžeme.

 Kateřina ŠitinováNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>